Něco z historie:

LESNÍ mlýn je prvním /nejvyšším/ mlýnem na Starém pstruhovém potoce. Stojí v údolí. Mirný svah nad ním se jmenuje Viniční vrch.

Pojmenování Lesní mlýn zaniklo.

Nedoloženě se traduje,že se zde v dávných dobách pěstovalo víno.

  

Mlýn na svrchní vodu byl poháněn vodou z potoka,která byla přiváděna náhonem.

Na jeho konci byl přez potok založen práh s výřezem pro převádění vody v době,kdy mlýn nebude v provozu.

Nad mlýnem na pravém břehu je svah,kde snad bývala vinice.Proto pravděpodobně se odvozuje název mlýna:

Viniční nebo Pod vinicí.

Mletí na tomto mlýně končí rokem 1943.

Od roku 1945 se v mlýně již nemele a zemědělská usedlost slouží pouze k bydlení a později k rekreaci.

Dnes je trvale osídlen a slouží jako malý pension s hospůdkou.