Něco z historie: LESNÍ MLÝN - WALDMÚHLE

LESNÍ mlýn v Tromenských lesích je prvním /nejvyšším/ mlýnem na Starém pstruhovém potoce. Stojí v údolí.

Mírný svah nad ním se jmenuje Viniční vrch. Nedoloženě se traduje,že se zde v dávných dobách pěstovalo víno.

Pojmenování Lesní mlýn bylo zaměněno za mlýn Pod vinicí - Podviniční /čerpáno Sedm mlýnů na Starém potoce,autor J.Sklenář /

Jedná se o mlýn velmi starý a přesnou dobu vzniku není možno určit. Rozhodně jde o mlýn založený dávno před vznikem osady na výrobu skla.

První písemnosti jsou doloženy až rokem 1651 a to v Soupise poddaných na panství Švamberk.

K témuž roku je zde datován mlynář Mathesz Hlawatsch / Hlaváč / Celkem se zde vystřídalo asi 14 generací,kdy se většinou jednalo o svazky mezi mlynářskými rodinami.Německá kronika udává jako posledního majitele Franze Siegrta, jednat by se muselo o někoho z příbuzných,

neboť co se stalo s poslednímm mlynářským synem Aloisem Pothorným /cc roku 1900 / není známo.

Někdy kolem roku 1700 se v blízkosti mlýna začalo mohutně kácet a v jeho blízkosti vznikla sklářská huť a zárodek osady.

V roce 1770 bylo zavedeno číslování domů a mlýn dostal popisné číslo 6.

Mlýn na svrchní vodu byl poháněn vodou z potoka,která byla přiváděna náhonem.

Na jeho konci byl přez potok založen práh s výřezem pro převádění vody v době,kdy mlýn nebude v provozu.

Mletí na tomto mlýně končí rokem 1943.

Od roku 1945 se v mlýně již nemele a zemědělská usedlost slouží pouze k bydlení a později k rekreaci.

Dnes je mlýn znovu trvale osídlen a slouží jako malý pension.

/ čerpáno : Náš domov, strana 221,autor Sylva Šauerová /